Er is een wijziging van de regeling Topsector energieprojecten bekendgemaakt. Met de wijziging wordt het onderdeel Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, afgekort MOOI-regeling, gewijzigd en opnieuw opengesteld.

In aanmerking voor subsidie komen projecten die betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling van producten, processen en diensten, waarmee wordt bijgedragen aan de innovatieopgave uit het Klimaatakkoord. Ook komen andere activiteiten voor subsidie in aanmerking, voor zover deze een bijdrage aan het project kunnen leveren.

Wijzigingen
Er is vastgelegd dat voor de MOOI-regeling drie afzonderlijke subsidieplafonds voor de drie missies bestaan.

Bovendien is voor Missie A een speciale wijze van rangschikking opgenomen. Hierbij wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen projecten die toezien op hernieuwbare elektriciteit op zee, en projecten die toezien op hernieuwbare elektriciteit op land. De bepaling waarborgt dat zowel het innovatie-ecosysteem voor hernieuwbare elektriciteit op land als op zee minimaal één project verleend kan krijgen.

Openstelling
Deze nieuwe openstelling van de MOOI-regeling loopt van 1 juli 2022 tot en met 6 september 2022. Het budget voor deze openstelling is voor:

  • Missie A (Elektriciteit): € 21 miljoen.
  • Missie B (Gebouwde omgeving): € 24,4 miljoen.
  • Missie C (Industrie): € 21 miljoen.