De provincie Flevoland heeft een nieuw openstellingsbesluit bekendgemaakt voor de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland. Het doel van de regeling is om innovatie bij het Flevolandse midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

De openstelling van de Flevolandse MIT-regeling betreft de volgende aanvraagperioden en bijbehorende subsidieplafonds:

  • MIT-haalbaarheidsprojecten: openstelling van 11 mei 2021 tot en met 9 september 2021, een subsidieplafond van € 405.360.
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: openstelling van 1 juni 2021 uur tot en met 9 september 2021, met twee subsidieplafonds:
    • € 945.840 voor projecten die passen binnen een of meer missies uit de volgende kennis en innovatieagenda’s uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.
    • € 750.000 voor projecten die passen binnen de doelen van de regiodeal Noordelijke Flevoland: het toekomstbestendig maken van het maritieme cluster en de doorontwikkeling naar een open en actief netwerk door het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en concurrerende maritieme sector.