De voor dit najaar geplande openstelling van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie, ofwel de SDE++ wordt iets uitgesteld.

De openstelling was eerst van 21 september tot en met 14 oktober 2021, maar dit wordt nu 5 oktober tot en met 11 november 2021.

Reden voor deze verschuiving is dat provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de eerste openstellingsdata te veel druk zou komen te staan op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten.

EZK meldt dat ze voor de zomer de regelgeving voor de nieuwe openstelling van de SDE++ bekendmaken.