De Corona-OverbruggingsLening, afgekort COL, loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen begint uitgeput te raken.

De regeling is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door coronacrisis. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het EZK, de ROM’s en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Ondernemers die gebruik willen maken van de COL-regeling worden daarom opgeroepen om hun aanvraag vóór 15 maart 2021 in te dienen.