De Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19 is bekendgemaakt.

Doel van de regeling is om startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, ofwel mkb, die door omzetverlies in financiële problemen komen, zodanig te ondersteunen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om vaste lasten te kunnen blijven betalen. De regeling bevat geen subsidieplafond, maar voor het eerste kwartaal van 2021 was er € 90 miljoen beschikbaar.

Er kan subsidie worden verstrekt aan ondernemers in het mkb (inclusief ZZP’ers) die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 voor het eerst een onderneming hebben ingeschreven in het handelsregister. Indien de mkb-onderneming onderdeel uitmaakt van een groep komt de mkb-onderneming alleen in aanmerking als alle verbonden ondernemingen binnen die groep op of na 1 oktober 2019 zijn gestart.

Aanvragen kunnen van 31 mei 2021 tot en met 12 juli 2021 worden ingediend.