EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de bestedingsplannen voor aanvullende klimaatmaatregelen in de aankomende jaren.

Het kabinet maakt € 6,8 miljard extra vrij voor additionele klimaatmaatregelen. Voor een aantal maatregelen is dit uitgewerkt in concrete bestedingsplannen.

SDE++-plafond 2022

Het doel van het SDE++ is het bevorderen van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie.

Het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 wordt verhoogd naar maximaal € 6 miljard. Dit draagt bij aan emissiereductie in 2030. Hiervoor is in totaal € 3 miljard aan kasmiddelen gereserveerd.

ISDE-budget voor hybride warmtepompen

Het doel van de ISDE is het bevorderen van investeringen in de productie van duurzame energie, energiebesparende isolatiemaatregelen en de aansluiting op warmtenetten.

Voor de aankomende drie jaar is er in totaal € 282 miljoen beschikbaar voor hybride warmtepompen binnen de ISDE.

Energiebesparingsplicht

Ongeveer 90.000 bedrijfsvestingen vallen onder de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijfjaarterugverdientijd te nemen. Met een verhoging van € 9 miljoen per jaar kan de toezichts- en handhavingscapaciteit hiervoor bij omgevingsdiensten opgebouwd worden.

Energiebesparingsplicht naar ETS-bedrijven

Vanwege de extra uitvoeringskosten voor de verbreding van de energiebesparingsplicht naar ETS-bedrijven, komt er in 2022 en 2023 in totaal € 10 miljoen vrij.