Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

De HER+ kijkt naar CO2-vermindering in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. Er zijn bij deze verbreding nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovaties stimuleren, zoals CO2-afvang en -opslag, bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. We volgen hierbij de categorieën van de regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie, afgekort SDE++.

De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energieproductie en Klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd.

Systeemintegratie

Systeemintegratie is een subsidieregeling voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstige energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. De regeling is voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven.

MOOI-regeling

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. De regeling richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of duurzame energie toepast? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst.

MIA/Vamil voor ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.