Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft in 2022 wederom diverse subsidieregelingen beschikbaar en gewijzigd. De wijzigen zijn van toepassing op BBL-opleidingstrajecten, printmedia opleidingen en begeleidingstaken door praktijkopleiders.

Voor 2022 zijn wel de maximaal aan te vragen subsidies als volgt gewijzigd:

  • Stimuleringsregeling BBL (Het doel van de regeling is het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen.): naar € 2000.
  • Subsidieregeling printmedia opleidingen (Het doel van de regeling is het helpen van bedrijven bij het activeren van hun medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zo gezamenlijk toekomstproof te blijven.): naar 30%;
  • Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders (Het doel van de regeling is het ondersteunen van studiebegeleidingstaken en/of taken bij het inwerken op de machines van nieuwe collega’s door gecertificeerde praktijkopleiders.): naar € 2000.

Via het fonds is in 2022 overigens ook gebruik te maken van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eventueel eerder uittreden. Bedrijven kunnen professionele ondersteuning krijgen om te werken aan een ’toekomstproof’ werknemersbestand.