De Baangerelateerde investeringskorting, afgekort de BIK-afdrachtvermindering, is officieel bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren van bedrijven ook tijdens de huidige economische crisis blijven investeren. De BIK is een aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de BIK en de KIA samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, de MIA of de VAMIL.

De regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om een deel van de kosten van nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te verrekenen met de loonheffing. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2021 worden ingediend.