Om voor deze subsidie in aanmerking te kunnen komen moeten minimaal 3 mkb-ers (daarnaast mag 1 groot bedrijf deelnemen) samenwerken aan een circulaire oplossing binnen hun keten (bijvoorbeeld productie-, verwerking- of grondstoffen afnemers/leveranciers). Hierbij is het volgende van belang:

  • Het moet leiden tot grondstoffenbesparing en CO2-emissiereductie.
  • Het moet gaan om een circulaire manier van ontwerpen, produceren of organiseren van een product, dienst of businessmodel.
  • Het project moet worden begeleid door een begeleider die minimaal 1 jaar ervaring heeft met het begeleiden van mkb-ers op het gebied van circulaire economie.
  • Het project heeft een looptijd van maximaal 2 jaar.
  • Na afloop van de projectperiode blijven de deelnemers samenwerken.

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per mkb-er die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De subsidie vergoedt 50% van de eigen kosten, inclusief de inhuur van een ervaren procesbegeleider.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat betekent vanwege de verwachte grote belangstelling: op de eerste dag van openstelling indienen.