De Baangerelateerde investeringskorting oftewel de BIK-afdrachtvermindering (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Dit omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Dat meldde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën vrijdagmiddag laat in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis wel zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Voor de intrekking van de BIK is nog wel een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen.