De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is de economische structuur te vergroten en werkgelegenheid te verwezenlijken, door de bestaande industrie te verduurzamen én het aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen in het industriële ecosysteem. Het moet gaan om investeringen die bijdragen aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie.

De subsidie bedraagt een maximum van € 3 miljoen per project. Aanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Voor 2021 geldt een subsidieplafond van € 10 miljoen.