De Eerste en Tweede Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken van de besprekingen met de Europese Commissie over de Baangerelateerde investeringskorting ofwel BIK, en de voortgang van de leidraad BIK.

Het doel van de BIK-afdrachtvermindering is stimuleren dat bedrijven ook tijdens de huidige economische crisis blijven investeren.

Als de vormgeving van de regeling blijft zoals is voorbereid, kan de uitvoering starten per 1 september 2021.