Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, afgekort AanZET.

Het is niet langer noodzakelijk om een bestaand voertuig om te bouwen, maar ondernemers die dit wensen kunnen een nieuw emissieloos voertuig aanschaffen. Vandaar wordt er een Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks aankondigt. Volgens de planning kunnen bedrijven vanaf 1 mei 2022 een subsidie aanvragen.

Het doel van de regeling is om, indien een onderneming de aanschaf van een nieuwe vrachtauto overweegt, de keuze voor een emissieloze vrachtauto met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving makkelijker te maken.

Daarnaast kunnen bedrijven bij de aanschaf van een emissieloze vrachtauto gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek, afgekort MIA, om zo nog een deel van de meerkosten af te dekken.