De Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2021-2025 is vastgesteld.

Met de MIT Zuid-regeling geven de drie provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) regionaal invulling aan de landelijke regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

Op Zuid-Nederlandse schaal is een nieuwe Regionale Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie 2021-2027 opgesteld. Hierin wordt het innovatiebeleid gericht op de maatschappelijke opgaven (Energie & Circulaire Economie, Landbouw & Voedsel & Water, Zorg & Gezondheid en Veiligheid) en sleuteltechnologieën.

De regeling voorziet wederom in twee regionale instrumenten, namelijk

  • Haalbaarheidsprojecten:
    • Subsidieplafond van € 3.630.060. Opengesteld van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021
  • R&D-samenwerkingsprojecten:
    • Subsidieplafond van € 8.470.140. Opengesteld van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021