Ondernemers in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch. Het kabinet trekt hiervoor tot 2030 in totaal 270 miljoen euro uit.

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, afgekort SSEB, opent op 9 mei 2022 zo meldt RVO. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines en ook voor de ombouw van bestaande machines tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties in emissieloos bouwen en de benodigde laadinfrastructuur.

Het budget voor 2022 bedraagt € 20 miljoen. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de ambitie om stikstofuitstoot in de bouw te verminderen met 60% in 2030 ten aanzien van 2018. De SSEB-regeling draagt ook bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

De regeling maakt ook deel uit van een breder pakket subsidiemaatregelen waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren over te stappen op schonere alternatieven. Zo is er al een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling.