Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB uitgebreid met een groen onderdeel, de BMKB-G. De BMKB-G is bedoeld voor mkb’ers met maximaal 250 personeelsleden.

Met deze maatregel is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd naar 75% van het kredietbedrag. Daardoor kunnen financiers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en juist meer geld te lenen. De regeling is toepasbaar op groene investeringen.

Onder groene investeringen worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen die vermeld staan op de EIA-energielijst.
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%).
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar ieder geval Label C.

Voor alle financieringen met BMKB-G bestaat de mogelijkheid om een garantie met een looptijd van maximaal 12 jaar te gebruiken. Voor reguliere investeringen in bedrijfsmiddelen is de maximale looptijd 6 jaar.