Er is een wijziging van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-landbouwondernemers indien op basis van hun bedrijfs- of ondernemingsplan economische continuïteit verwacht wordt, maar de onderneming de financier onvoldoende zekerheden kan bieden voor kredietverlening volgens de normale bancaire praktijk.

Door de wijziging wordt een borgstelling mogelijk voor een krediet voor werkkapitaal voor de periode dat boeren en tuinders een aantoonbaar tijdelijk exploitatie- en liquiditeitstekort hebben vanwege de omschakeling van hun huidige bedrijfsvoering naar biologische landbouw of een andere duurzamere bedrijfsvoering.