Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

In 2021 is er voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties een budget van € 79 miljoen beschikbaar. De stand van zaken is op 1 juli is als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 79.000.000 € 45.200.000 € 6.600.000 € 27.200.000