In 2021 is voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

DUS-I meldt nu dat er per 1 februari 2021 al voor € 16,9 miljoen aan subsidie is verleend, en dat er nog eens voor € 24,6 miljoen aan aanvragen in behandeling is. En dat er nog 38 miljoen euro beschikbaar is.