Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is in 2021 een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

DUS-I heeft vandaag bekendgemaakt dat er per 1 april 2021 voor € 33,3 miljoen aan subsidie is verleend, en dat er voor € 8,8 miljoen aan aanvragen in behandeling is.