Regieorgaan SIA heeft het budget voor RAAK-publiek, onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie, afgekort RAAK, met € 3,3 miljoen verhoogd. Het beschikbare budget komt nu op € 10,5 miljoen.

Het doel van de regeling is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het mkb, publieke instellingen, kennisinstellingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te stimuleren.

Met de extra miljoenen voor RAAK-publiek komt jaarlijks meer geld beschikbaar voor tweejarig onderzoek in samenwerking met de publieke sector. De aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.