De subsidieplafonds 2021 voor de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 zijn bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het beschikbaar stellen van geld om samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die als doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs om de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor de eerste aanvraagperiode, opengesteld van 1 januari tot en met 31 januari, is een budget van € 15 miljoen beschikbaar. Het budget voor de tweede aanvraagperiode, opengesteld van 1 juni tot en met 30 juni, is € 10 miljoen.