Er is een wijziging van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het leveren van een bijdrage aan initiatieven in mkb-ondernemingen en in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Eerst was er voor zowel individuele mkb-ondernemingen, grootbedrijven als samenwerkingsverbanden een minimum subsidiebedrag van € 5000. In het eerste tijdvak voor samenwerkingsverbanden zijn echter veel aanvragen ingediend die eveneens als individuele aanvraag hadden kunnen worden ingediend. Om te stimuleren dat de middelen bedoeld voor het aanvraagtijdvak voor samenwerkingsverbanden ook daadwerkelijk worden ingezet waarvoor het is beoogd wordt de ondergrens voor samenwerkingsverbanden vergroot. Het minimum subsidiebedrag is € 125.000.