Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die het financieel zwaar hebben vanwege coronacrisis kunnen tot 17 mei 2021 een aanvraag indienen voor een Corona-OverbruggingsLening.

De Corona-OverbruggingsLening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder kredietgarantie in financiële problemen zijn gekomen door coronacrisis. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.

Aanvragen die worden ingediend tijdens de tweede openstelling zullen op gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de aanvragen tegen elkaar afweegt. Naast deze criteria kijken zij ook naar kwalitatieve criteria als aantal fulltime medewerkers, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid en ecosystemen en het belang van de innovatie.