Het kabinet heeft afgelopen week bekendgemaakt de coronamaatregelen verder uit te breiden. Het kabinet breidt daarom ook het steunpakket voor ondernemers en werkenden verder uit.

Zo keert de loonsubsidie in het kader van de Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, afgekort NOW, terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten, ofwel TVL. Met deze uitbreiding van het steunpakket is een bedrag van bijna € 2,2 miljard gemoeid.

NOW

Ondernemers (minimaal 20% omzetverlies) kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

TVL

Voor het vierde kwartaal verhoogt het kabinet het TVL-subsidiepercentage naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL bij meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt verder € 68 miljoen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten wordt gewijzigd naar 85% van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen wederom geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. De topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.