Op 16 juni 2021 opent het project CrossRoads2 Sustainable Energy een oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het project is een spin-off van het CrossRoads2-project.

Vlaamse en Zuid-Nederlandse mkb’ers (uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee nog een keer de kans om een subsidieaanvraag in te dienen.

Deze call zal worden geopend van 16 juni tot en met 30 juni 2021. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject.

De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën, die grensoverschrijdend samenwerken met andere bedrijven. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren: High tech systemen, Chemie en materialen, Agrofood, Cleantech, Biobased en circulaire economie, Logistiek en Maintenance.