De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, afgekort TEK, is verder uitgewerkt. De regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet.

TEK ondersteunt mkb-bedrijven die staan ingeschreven bij de KvK. Om in aanmerking te komen voor TEK moet uw mkb-onderneming aan de energie-intensiteitseis (7%) voldoen. Dat wordt vooraf getoetst.

Hoog waarschijnlijk opent de TEK-regeling in het 1e kwartaal van 2023. U kunt dan met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 aanvragen. RVO neemt zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Wordt de tegemoetkoming toegekend dan ontvangt u binnen een week een voorschot van 60% van uw maximale subsidie