In 2023 komt er binnen de subsidieregeling SDE++ gegarandeerd budget voor warmteprojecten en projecten met energie uit moleculen, zoals waterstof of groen gas. Ondernemers die aan de slag willen met waterstof of groen gas, maken daardoor meer kans op subsidie. De budgetgarantie moet deze ‘duurdere’ technieken voor opwekking van duurzame energie en CO2-vermindering verder bevorderen.

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, afgekort SDE++, krijgen bedrijven en non-profitinstellingen subsidie voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte, hernieuwbaar gas en voor vermindering van CO2-uitstoot. Er is nu één budget beschikbaar voor alle technieken samen. Technieken die minder subsidie nodig hebben, krijgen als eerste subsidie. Dit zorgt voor zoveel mogelijk CO2-vermindering tegen zo laag mogelijke kosten.

Er zijn ook technieken die nu nog meer subsidie nodig hebben om rendabel te zijn. Deze zijn alleen wel onmisbaar voor de energietransitie. Daarom komt er een reservering binnen het budget voor bepaalde groepen van technieken. Er komen straks 3 energiedomeinen:

  • Lage temperatuurwarmte.
  • Hoge temperatuurwarmte.
  • Energie uit moleculen, zoals waterstof en groen gas.

De hoogte van deze gegarandeerde budgetten is waarschijnlijk € 0,75 miljard voor elk energiedomein. Hierbij wordt uitgegaan van een totaalbudget van € 5 miljard voor de SDE++ in 2023. Het juiste totaalbudget voor 2023 is momenteel nog niet bekend.