Er is een subsidieplafond verhoogd binnen de Subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies, afgekort DHI-regeling.

Het doel van de DHI-regeling is het vergroten en verstevigen van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase te onderzoeken of een export/investeringsproject gerealiseerd kan worden of om te demonstreren dat een exportproduct of technologie geschikt is. Ook wordt een positieve bijdrage geleverd aan de lokale ontwikkeling van ontwikkelingslanden waar deze internationaliseringen plaatsvinden.

Het plafond voor activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten is verhoogd naar € 4,9 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.