De regeling Topsector energieprojecten is gewijzigd vanwege wijzigingen en openstelling van de subsidiemodules TSE Industrie en Demonstratie energie- en klimaatinnovatie.

Met de aanpassingen worden de modules TSE Industrie en DEI+ gewijzigd opengesteld voor kleine kortlopende TSE-industrieprojecten en DEI+-projecten binnen het thema Circulaire economie. Het betreffen hier projecten met een looptijd/realisatietermijn van ongeveer twee jaar.

TSE Industrie

De subsidiemodule TSE Industrie is gericht op energie- en klimaatinnovatieprojecten binnen de industrie. Nu wordt op aanvulling deze module opengesteld voor kleine kortlopende TSE-industrieprojecten binnen het thema Circulaire economie. De openstelling voor deze projecten is van 6 juli 2021 tot en met 14 september 2021. Voor deze projecten is een subsidieplafond van € 2,5 miljoen vastgesteld.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+

De subsidiemodule DEI+ is gericht op de maatschappelijke bijdrage van projecten aan CO2-reductie, oplossingen voor de leveringszekerheid en ruimtelijke knelpunten.

Met deze wijziging wordt nu voor een nieuwe openstelling van 15 juni 2021 tot en met 7 januari 2022 een subsidieplafond van € 19 miljoen beschikbaar gesteld voor kleine kortlopende DEI+-CE-projecten. Het betreft hier DEI+-CE-projecten waarvoor de subsidie minder dan € 3 miljoen zou bedragen. De realisatietermijn voor deze projecten is tot uiterlijk 30 juni 2023.