MIT-regeling Overijssel opnieuw open vanaf 19 april

De Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Oost Nederland is aangepast voor openstelling van de regeling in 2021.

De regeling gaat ook dit jaar weer open voor zowel MIT-haalbaarheidsprojecten als MIT-R&D-samenwerkingsprojecten:

  • Openstelling voor MIT-haalbaarheidsprojecten is van 19 april 2021 tot en met 10 september 2021.
  • Openstelling voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021.

Het te verdelen budget voor 2021 bedraagt € 4.219.200, waarvan € 1.265.760 voor MIT Haalbaarheidsprojecten en € 2.953.440 voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten.

Projecten moeten voortaan passen bij ten minste één van de volgende maatschappelijke Kennis en Innovatieagenda’s:

  • Energie & Duurzaamheid.
  • Gezondheid en Zorg.
  • Landbouw, Water en Voedsel.
  • Veiligheid.
  • Sleuteltechnologieën.
  • Maatschappelijk verdienvermogen.

Regeling voor energiezuinige terrasverwarming Overijssel

Het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieregeling energiezuinige terrasverwarming via kussens is verhoogd naar € 95.000. De provincie Overijssel meldt dat de regeling vanaf 8 maart opnieuw opengaat voor aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 3000 per aanvrager.

Het doel van de regeling is Overijsselse horecaondernemers te stimuleren om in plaats van gasbranders of elektrische heaters, de energetisch zuinige warmtekussens aan te schaffen. De provincie wil op deze manier een bijdrage leveren aan energiebesparing bij ondernemingen.

Voucherregeling voor thuiswerkplannen Overijsselse werkgevers

 De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling voucherregeling thuiswerkplannen aangepast.

Het doel van de regeling is om Overijsselse werkgevers waar mogelijkheden voor thuiswerken zijn, te stimuleren een thuiswerkplan te maken om werknemers een deel van hun werktijd structureel te laten thuiswerken en ook te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit.

Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers met minimaal 50 werknemers met fysieke vestigingen in Overijssel.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor 2021 is er in totaal € 227.000 subsidie beschikbaar.