Er is een wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport, afgekort DKTI bekendgemaakt.

Het doel van de DKTI is het ondersteunen van projecten gericht op technologie-, innovatie- en kennisontwikkeling in de pre-commerciële fase, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van de emissie van CO2, de emissies van NOx, fijnstof en geluid, in de sectoren bouw, mobiliteit en transport door het gebruik van mobiele machines en vervoermiddelen die in hun energiebehoefte worden voorzien door alternatieve brandstoffen.

Ten opzichte van de vorige openstelling in 2019 is de regeling nu uitgebreid met de nieuwe categorie ‘learning by using’. Het doel van de nieuwe categorie is het opdoen en delen van ervaring met grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer om hierdoor kennis over een effectieve en efficiënte inzetbaarheid van deze voertuigen verder te verhogen.

Aanvragen kunnen van 23 maart 2021 tot en met 6 april 2021, 17.00 uur worden ingediend.