De provincie Drenthe publiceert de nieuwe subsidieregeling ‘Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie’ en is vanaf 3 mei 2021 open voor aanvragen.

Met de regeling kunnen initiatiefnemers van energieprojecten die te maken hebben met zogeheten netcongestie, een haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting laten uitvoeren. Ook wordt er subsidie verstrekt voor het opwekken van duurzame energie en gebouwgebonden energiebesparing. In totaal is er € 170.000 beschikbaar.

Veel van deze initiatiefnemers kunnen via hun project geen elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk. Om hen te ondersteunen kunnen zij subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek door een professionele adviseur naar alternatieven voor een netaansluiting. Hiervoor kunnen ze een subsidie van een maximum van € 4500 aanvragen.

Drentse ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een onderzoek en advies om de mogelijkheden voor opwek van duurzame energie en energiebesparing in kaart te brengen. Bij duurzame opwek gaat het dan vooral om de aanleg van zonnepanelen op daken. Voor duurzame opwek en energiebesparing kunnen ondernemers vanuit de regeling een maximum van € 1500 aanvragen.