De provincie Drenthe heeft zowel de aanvraagperiode als de looptijd van de Uitvoeringsregeling internationaal ondernemen Drenthe verlengd tot en met 31 december 2021.

Het doel van de regeling is het leveren van een bijdrage aan de exportbevordering en de economische groei van Drenthe. In aanmerking voor subsidie komen ondernemers van het Drentse mkb. Subsidie kan worden aangevraagd voor internationale marktverkenningsactiviteiten, internationale marktontwikkelingsactiviteiten en handelsmissies.

De subsidie voor handelsmissies bedraagt een maximum van € 3000. De subsidie voor de overige onderdelen bedraagt maximaal € 5000.