De provincie Noord-Holland heeft drie nieuwe subsidieregelingen bekendgemaakt vanwege de Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen programma.

Het gaat om de volgende regelingen:

 • HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2021:
  • Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzame maatregelen, visievorming en de organisatie van beheer op Noord-Hollandse bedrijventerreinen.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Het totaalbudget is € 425.000.
  • Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 30 december 2021 worden ingediend.
 • HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie revitalisering verblijfsrecreatie Noord-Holland 2021:
  • Het doel van de regeling is de Noord-Hollandse verblijfsrecreatieve sector te helpen bij planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 12.500. Het totaalbudget is € 100.000.
  • Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 30 december 2021 worden ingediend.
 • HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2021:
  • Het doel van de regeling is het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse winkelstructuur, door het terugdringen van leegstand, het opzetten of verbeteren van samenwerking, het initiëren van duurzame maatregelen of het opstellen van een transformatievisie.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per activiteit. Het totaalbudget is € 425.000.
  • Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 30 december 2021 worden ingediend.