Mkb Innovatiestimulering Topsectoren – MIT

De eerste verhoging heeft betrekking op de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren. Concreet wordt het subsidieplafond voor de openstelling voor MIT-haalbaarheidsprojecten, die was geopend van 20 april 2021 tot en met 9 september 2021, opgehoogd naar € 600.000.

Seed capital technostarters

Het subsidieplafond voor de tweede openstelling 2021 van de regeling Seed business angel fondsen, die loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021, is opgehoogd naar € 7 miljoen.

Vroegefasefinanciering

Op grond van de regeling Vroegefasefinanciering kunnen ondernemers een risicodragende geldlening afsluiten om de stap van onderzoek naar een commercieel product dat geschikt is voor de markt, te onderzoeken. Het onderdeel ‘MKB-ondernemer en innovatieve starter’ dat is opengesteld van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, is het subsidieplafond opgehoogd naar € 7,5 miljoen.