Voor 2021 zijn de openstellingen en subsidieplafonds voor de regeling Duurzame innovatieve scheepsbouw bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het bevorderen van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren.

De regeling wordt in 2021 twee keer opengesteld. De periodes waarin de regeling wordt opengesteld, lopen van 25 januari tot en met 2 april 2021 en van 14 juni tot en met 1 oktober 2021. Voor beide periodes is het subsidieplafond vastgesteld op € 2,3 miljoen.