NWO heeft de oproep ‘Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur – Nationale Roadmap consortia 2021’ bekendgemaakt.

Met deze oproep wil NWO de realisatie van hoogwaardige en voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap toegankelijke GWI’s stimuleren die grensverleggende wetenschappelijke vernieuwing en doorbraken mogelijk maken. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 februari 2022.

Voor de oproep is een budget van € 100 miljoen beschikbaar. Er kan financiering aangevraagd worden voor een periode van maximaal tien jaar. Binnen de totale investering wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaalinvesteringen en initiële exploitatiekosten.