LNV geeft € 5 miljoen extra voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw. Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Het geld is bestemd voor de extra openstelling van de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend van 18 juni 2021 tot en met 1 december 2021. Het subsidieplafond voor deze openstelling is verhoogd naar € 12 miljoen.

Bedrijven kunnen steun aanvragen voor de volgende subsidiabele technieken:

  • Hoge druk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling.
  • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.