Op basis van deze regeling kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.

Het kabinet heeft meer geld beschikbaar gesteld voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de onlangs aangescherpte coronamaatregelen. Deze tijdelijke regeling is daarom met de volgende punten uitgebreid:

  • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar 100% voor de gemaakte kosten.
  • De looptijd wordt verlengd om aanvragen in te dienen.
  • Kosten die gemaakt zijn voor artiesten van buiten de EU vallen ook onder de regeling.
  • Ook wordt gekeken naar een gerichte oplossing voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor deze tijdelijke regeling.

Het subsidieplafond van de garantieregeling wordt dus verhoogd tot € 450 miljoen.