De Europese Commissie publiceert de tweede oproep voor ‘Large scale projects’ vanuit het Innovation Fund.

Het Innovation Fund is bedoeld voor de financiering van doorbraaktechnologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofopvang, -gebruik en -opslag.

Met deze oproep voor ‘Large scale projects’ is er € 1,5 miljard beschikbaar gesteld voor grootschalige, veelbelovende én marktrijpe projecten rond bijvoorbeeld schone waterstof en andere koolstofarme oplossingen voor energie-intensieve industrieën zoals de staalindustrie, de cementindustrie en de chemische industrie. Ook is er steun voor projecten voor energieopslag, oplossingen voor het elektriciteitsnetwerk en koolstofopvang en -opslag.

De projecten kunnen plaatsvinden in alle EU-lidstaten plus IJsland en Noorwegen. De financiering kan worden gebruikt in combinatie met andere subsidies, zowel Europees als nationaal. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2022 worden ingediend.