EZK heeft de regeling R&D-mobiliteitssectoren bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het beschermen en optimaliseren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector en het herstel van de economische gevolgen die zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, én het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering.

De subsidie bedraagt 45% van de subsidiabele kosten (industrieel onderzoek door een onderneming), 25% van de subsidiabele kosten (experimentele ontwikkeling door een onderneming) en 80% van de subsidiabele kosten (niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling door een onderzoeksorganisatie). De subsidie bedraagt € 25 miljoen per R&D-mobiliteitsproject en € 15 miljoen per deelnemer in een samenwerkingsverband.

Voor 2021 is een budget van € 150 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen van 17 mei 2021 tot en met 17 augustus 2021 worden ingediend.