LNV heeft € 18 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw.

Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Aanleiding voor de tweede verhoging van het subsidieplafond is de grote belangstelling van bedrijven om met steun van de regeling te investeren in de volgende technieken:

  • Hoge druk vernevelingsinstallaties voor kaskoeling.
  • Energieschermen.
  • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen en installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.