Het doel van de regeling is het beperken van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, gebouwen en terreinen dan wel het beperken van het geluidsniveau binnen woningen of gebouwen.

Het subsidieplafond 2022 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai is vastgesteld op € 20.757.000.