VWS heeft de Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht bekendgemaakt.

Het doel van de regel is om samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de Kickstart Medicatieoverdracht.

De Kickstart Medicatieoverdracht wil helpen bij de verbetering van de digitale medicatieoverdracht door het realiseren van de totale keten van de informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten, het opdoen van ervaring daarmee en het in de praktijk onderzoeken en waar noodzakelijk bij te stellen van de informatiestandaard.

Aanvragen kunnen tot en met 15 april 2022 worden ingediend. Er is in totaal € 25 miljoen te verdelen.