De subsidieplafonds voor de twee aanvraagperiodes van 2022 van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 zijn bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het beschikbaar stellen van geld voor samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen en die ten doel hebben de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren.

Het plafond voor de eerste aanvraagperiode, open voor aanvragen van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022, is vastgesteld op € 15 miljoen. Voor de tweede aanvraagperiode, open voor aanvragen 1 juni 2022 tot 1 juli 2022, is € 10 miljoen beschikbaar.

Als het subsidieplafond voor de eerste aanvraagperiode van 2022 niet wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het subsidieplafond voor de tweede aanvraagperiode van 2022.