EZK heeft de Tweede Kamer ingelicht over de publicatie van de nieuwe Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek.

De te publiceren regeling is om mensen met een onzekerheid van baanbehoud zekerheid te bieden zodat ze aanspraak kunnen maken op goede begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk.

De regeling bevordert werkgevers om mensen uit andere beroepen werk aan te bieden en om te scholen naar de techniek of ict. Hiermee komt de noodzakelijke intersectorale mobiliteit op gang naar de beroepen binnen techniek en ict waar structurele tekorten heersen. Een verschuiving op de arbeidsmarkt naar deze beroepen is van groot belang voor de uitvoering van belangrijke maatschappelijke transities als de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en digitalisering.

In totaal kunnen 9233 omscholingstrajecten worden ondersteunt. Een werkgever mag maximaal voor zes werknemers subsidie aanvragen. Voor de regeling is € 37,5 miljoen beschikbaar.