SZW heeft de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden aangepast.

Het doel van de regeling is het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rond duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

De wijziging betreft de openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen van sectorale samenwerkingsverbanden voor activiteitenplannen en ook een aantal technische verbeteringen en verduidelijkingen.

Het nieuwe aanvraagtijdvak loopt van 10 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. De tweede openstelling is specifiek voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in een sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 450 miljoen.