Het nieuwe Eurostars-programma voor de periode 2021-2027 is geopend voor het indienen van aanvragen. Aanvragen kunnen tot en met 4 november 2021 worden ingediend.

Het Eurostars-programma heeft tot doel Europees ondernemerschap te bevorderen door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, afgekort O&O, die worden geleid door innovatieve mkb-bedrijven.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-bedrijven geleide internationale O&O-projecten die openstaan voor andere deelnemers bijv. universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote bedrijven.